Forfatterarkiv: knud

Kertemindegade

KERTEMINDEGADE
GÅRDANLÆG PÅ ØSTERBRO/ KØBENHAVN

Mange små mørke gårde blev sammenlagt med en større og mere lysfyldt gård.
Et nyt fællesskab blev skabt uden at de enkelte delområder mistede deres nærområder og individuelle særpræg.

En karré uden portadgang til de omliggende gader og derfor vanskelige afhentningsmuligheder for affald. Mange muligheder blev undersøgt og til sidst blev det besluttet, at indarbejde et underjordisk affaldsanlæg/ affaldssug.

Biologisk mangfoldighed og gennemtænkt regnvandshåndtering var nogle af ledetrådene i planudarbejdelsen. Blomstereng, regnvandsopsamling og permeable belægninger, tydelige niveauspring og masser af opholdsmuligheder samt mange meter tørresnor. Der blev plads til det hele.

Bygherre Center for Bydesign, Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns kommune
Forretningsfører sbs Rådgivning a/s
Rådgiver Lone van Deurs . landskabsarkitekter
Entreprenør Køge bugt Anlægsgartner
Anlægsår 2014
Anlægssum 4.5 mill.

blomstermark

græsstriber

Kertemindegade

L1090217

L1090239

store sten

Privathaver

Haven og huset skal indgå i en samlet harmoni. Det er to meget forskellige, men begge vigtige dele af det at bo.
Det kan være svært at beslutte design og materialer. Udvalget af belægninger og planter er ofte svært at overskue.
Det er altid godt at have en plan før man begynder på et arbejde !
Det gælder også for haver. Arealerne skal udformes, så de både opfylder praktiske behov og samtidig byder på oplevelse af skønhed og naturscenerier. Dertil skal havens plejebehov afstemmes med beboernes lyst og tid til havearbejde.
Man undgår de spontane fejlindkøb, og man får udnyttet de forskellige områder bedst, hvis man starter med at få lavet en haveplan.

Haven er i evig forandring, noget vokser sig for stort og andet er udlevet. Behovene til funktioner ændres også over tid, så indimellem kan det være en god ide, at få lavet et ”haveeftersyn”.

Tegnestuen har gennem årene rådgivet utallige haveejere, tegnet samlede planer, givet gode råd om fældning og nyplantning eller vejledt omkring delområder. Af og til kan et enkelt besøg være nok til at inspirere haveejerne, og i andre tilfælde, er der brug for en overordnet planlægning samt præcise anvisninger omkring belægninger og plantevalg, samt indkøb og aftaler med anlægsgartner.