Kertemindegade

KERTEMINDEGADE
GÅRDANLÆG PÅ ØSTERBRO/ KØBENHAVN

Mange små mørke gårde blev sammenlagt med en større og mere lysfyldt gård.
Et nyt fællesskab blev skabt uden at de enkelte delområder mistede deres nærområder og individuelle særpræg.

En karré uden portadgang til de omliggende gader og derfor vanskelige afhentningsmuligheder for affald. Mange muligheder blev undersøgt og til sidst blev det besluttet, at indarbejde et underjordisk affaldsanlæg/ affaldssug.

Biologisk mangfoldighed og gennemtænkt regnvandshåndtering var nogle af ledetrådene i planudarbejdelsen. Blomstereng, regnvandsopsamling og permeable belægninger, tydelige niveauspring og masser af opholdsmuligheder samt mange meter tørresnor. Der blev plads til det hele.

Bygherre Center for Bydesign, Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns kommune
Forretningsfører sbs Rådgivning a/s
Rådgiver Lone van Deurs . landskabsarkitekter
Entreprenør Køge bugt Anlægsgartner
Anlægsår 2014
Anlægssum 4.5 mill.

blomstermark

græsstriber

Kertemindegade

L1090217

L1090239

store sten

Privathaver

Haven og huset skal indgå i en samlet harmoni. Det er to meget forskellige, men begge vigtige dele af det at bo.
Det kan være svært at beslutte design og materialer. Udvalget af belægninger og planter er ofte svært at overskue.
Det er altid godt at have en plan før man begynder på et arbejde !
Det gælder også for haver. Arealerne skal udformes, så de både opfylder praktiske behov og samtidig byder på oplevelse af skønhed og naturscenerier. Dertil skal havens plejebehov afstemmes med beboernes lyst og tid til havearbejde.
Man undgår de spontane fejlindkøb, og man får udnyttet de forskellige områder bedst, hvis man starter med at få lavet en haveplan.

Haven er i evig forandring, noget vokser sig for stort og andet er udlevet. Behovene til funktioner ændres også over tid, så indimellem kan det være en god ide, at få lavet et ”haveeftersyn”.

Tegnestuen har gennem årene rådgivet utallige haveejere, tegnet samlede planer, givet gode råd om fældning og nyplantning eller vejledt omkring delområder. Af og til kan et enkelt besøg være nok til at inspirere haveejerne, og i andre tilfælde, er der brug for en overordnet planlægning samt præcise anvisninger omkring belægninger og plantevalg, samt indkøb og aftaler med anlægsgartner.

Brumleby

LINDETRÆERNE I BRUMLEBY

Igen er lindetræerne blevet ”kigget efter tilstanden”. Kroneform, skudspidser, dødegrene, vanris …. og en konklusion.
Mange af træerne står store og med fulde kroner og skaber skygge.
En del træer er på retur, tynde i toppen og med  døde grene, de skaber selvsagt mindre skygge.
Nogle træer er hule og skal fældes indenfor få år.
Nogle er nyplantede.

Vi kigger på Bindesbølls første skitser og forestiller os, hvordan det ville se ud, hvis der var blevet plantet slanke popler.

Vi kigger på fotoet fra 1917, hvor træerne blev skåret tilbage.

Egentlig er linden et mægtigt skovtræ, som laver en stor tæt skygge. Det var nok ikke, hvad Bindesbøll forestillede sig.

Bindesboells plan 640

lindetraeerne 1917

Brumle10

Brumle_plan

Skaffervej

forslagsskitse

GÅRDHAVE PÅ NØRREBRO

Karreen Skaffervej/ Bisiddervej/Frederiksborgvej/Rentemestervej på Nørrebro omdannes til stort fællesanlæg med plads til mennesker, vasketøj, cykler og en masse regnvand.

En stor ellipseformet grønning kan rumme 700 m3 regnvand. Grøfter og faste belægninger afvandes til et regnvandsmagasin som cirkulerer vandet rundt i en pjaskerende. Kommer  større mængder end hvad reservoir og regn-grønning kan rumme, ledes det til offentligt system.

Bygherre Københavns Kommune

Anlægsgartner Køge Bugts Anlægsgartneri

Forretningsfører SBS Rådgivning

L1060746L1060740P1010941

jørgens 30-09-2013 038
jørgens 30-09-2013 03617. okt. 13
L1170486
 

Wesselsgade

Wesselsgade 3

Wesselsgade

WESSELSGADEKARREEN – GÅRDANLÆG
DEN SORTE FIRKANT NØRREBRO I KØBENHAVN

Den tættes bebyggede karré på Indre Nørrebro, snævre mørke baggårde i flere lag. Småhåndværk, boliger, institutioner, en mangfoldighed af liv og mennesker, men lys, luft og plads til fri udfoldelse var der ikke meget af.

Man gik hårdt til værks ved de første store saneringer, side- bag- og mellemhuse blev dozet væk. Et stort frirum opstod, men lignede i første omgang Berlin efter 2. Verdenskrig. Men et frirum med masser af muligheder for vækst, leg og ophold. Beboerne, dem der blev tilbage, var glade og spændte, beboermøderne var fyldt med nysgerrighed og lyst til at lære hinanden at kende på tværs af gaderne. Wesselsgade og Blågårdsgade, Baggesensgade og Korsgade blev genboere og fælles ”havebrugere”.

Nu ligger her et frirum med store træer, buske, stier, legearealer ….. et rekreationssted midt imellem boligerne.
Tiden og menneskerne har formet og udviklet området, og som alle haveanlæg er det under stadig forandring.

Bygherre Københavns kommune
Forretningsfører Det københavnske Saneringsselskab
Rådgiver Lone van Deurs . landskabsarkitekt’
Anlægsgartner Frode Westh

Anlagt 1985

Sorø Kunstmuseum

En lille grøn gård bag Storgade i Sorø

Sorø kunst

striber i fliser

Den nye bygning har lange lige linier i sit udtryk.
De lange lige linier går igen i haven, tegnes som græsstriber mellem fliserne og i græsset som striber af blomster.

Ledreborg Allé

2013-05-12 16.47.05

2013-05-12 16.53.03

LEDREBORG ALLE

Det tog tid at beslutte sig.
Det tog tid at få fældet.
Det tog tid at plante.
Det tog tid at vokse.

Nu står den der lindealléen og ligner en rigtig alle med taktfast rytme og høje lige stammer.
Soldater på geled, rettet ind efter barokkens retningslinier. En forbindelse mellem fortid magt,
nutids fællesskab og mon ikke den også står der et langt stykke tid ind i fremtiden ?

Lindetræer forventes at blive 250 år gamle. Disse er kun 20 år gamle.

Stjernen mod øst er omsider blevet befriet for sin underplantning og træerne kan nu tydeligere fortælle den historie,
der blev lagt i formen. Inderst en cirkelbeplantning ganske som afslutningen mod vest, hvor alléen slutter i en cirkel
omkring Holsteinfamiliens gravplads. Men modsat vest cirkelen stråler fra øst cirkelens centrum, (som er markeret i asfalten), radier ud i alle retninger. Lange linier af lindetræer plantede med større og større afstand jo længere de er fra centrum., Formen symboliserer det moderne fællesskab, som peger fra centrum og mod ”hele Verden”.

Ledreborg Allé genplantet 1980´erne
Bygherrer: Lejre kommune og Roskilde kommune
Rådgiver: Lone van Deurs . landskabsarkitekt i samarbejde med
Lensgreve Knud Holstein og Fonden for Træer & Miljø
Gartner: Sven Bech A/S