Venslev kirkegård på Sydsjælland

Venslev_plan

Venslev3

Venslev6

De store slægtsgårde og de store familiegrav-steder afløses af nye ejerformer og nye begravelsesformer.

I landsbyen Venslev blev der brug for mindre gravpladser og et område til anonyme begravelser. Samtidig ønskede menighedsrådet at omlægge hele adgangsområdet.

En ny form, cirkelslag, med centrum i adgangs-porten, tegner mønstre i et græsområde, som giver plads for urnegrave uden hegn og hække.

Mod vest er tidstypiske og bemærkelsesværdige gravsten opstillet mellem store træer. Lapidariet fastholder landsbyens kulturhistorie gennem flere århundreder.

Strandtorvet Lohals

Strandtorvet3

Strandtorvet9

Strandtorvet er en del af den helhedsplan som tegnestuen har udarbejdet for Lohals.
Et forsømt restareal langs Nordstrandvej i Lohals er blevet omdannet til et lille torv. I en belægning af fortovsfliser med chausséstensbånd er en græsplæne omgivet af granitplinte. Beplantningen består af højstammede paradisæbler, buskroser og forskellige blomstrende strandurter. Torvets afgrænsning fra vejen markeres af en række blå linielys.

 

Anlagt: 2005
Udførende: Hans H. Pedersen Aps.
Bygherre: Tranekær Kommune   

 

Tersløsegaard

bordet på Ters.

landbrugstiden

fremtidsplan ters.

Holbergs have på Tersløsegaard har gennegået mange faser og stilarter.
Frederikke Klingenberg lod sikkert med inspiration fra sin far Poul Klingenberg på Mors plante en barokhave med klare opdelinger og mangfoldigt indhold af planter. Ludvig Holberg vægtede nytten højere end botaniske sjældenheder, måske var der bare, grønsager, korn og kvæg, ingen pjattet pynt.
Martin Nyrop, som er arkitekten bag det, som findes idag, var til slyngede stier og runde rosenbede.
Nu gøres en indsats for at genoplive en stram barokhave au Holberg. Lange avnbøgehække, lange lige kig til markerne, orden og enkelhed.