Kategoriarkiv: GÅRDANLÆG

Kertemindegade

KERTEMINDEGADE
GÅRDANLÆG PÅ ØSTERBRO/ KØBENHAVN

Mange små mørke gårde blev sammenlagt med en større og mere lysfyldt gård.
Et nyt fællesskab blev skabt uden at de enkelte delområder mistede deres nærområder og individuelle særpræg.

En karré uden portadgang til de omliggende gader og derfor vanskelige afhentningsmuligheder for affald. Mange muligheder blev undersøgt og til sidst blev det besluttet, at indarbejde et underjordisk affaldsanlæg/ affaldssug.

Biologisk mangfoldighed og gennemtænkt regnvandshåndtering var nogle af ledetrådene i planudarbejdelsen. Blomstereng, regnvandsopsamling og permeable belægninger, tydelige niveauspring og masser af opholdsmuligheder samt mange meter tørresnor. Der blev plads til det hele.

Bygherre Center for Bydesign, Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns kommune
Forretningsfører sbs Rådgivning a/s
Rådgiver Lone van Deurs . landskabsarkitekter
Entreprenør Køge bugt Anlægsgartner
Anlægsår 2014
Anlægssum 4.5 mill.

blomstermark

græsstriber

Kertemindegade

L1090217

L1090239

store sten

Relaterede billeder:

Skaffervej

forslagsskitse

GÅRDHAVE PÅ NØRREBRO

Karreen Skaffervej/ Bisiddervej/Frederiksborgvej/Rentemestervej på Nørrebro omdannes til stort fællesanlæg med plads til mennesker, vasketøj, cykler og en masse regnvand.

En stor ellipseformet grønning kan rumme 700 m3 regnvand. Grøfter og faste belægninger afvandes til et regnvandsmagasin som cirkulerer vandet rundt i en pjaskerende. Kommer  større mængder end hvad reservoir og regn-grønning kan rumme, ledes det til offentligt system.

Bygherre Københavns Kommune

Anlægsgartner Køge Bugts Anlægsgartneri

Forretningsfører SBS Rådgivning

L1060746L1060740P1010941

jørgens 30-09-2013 038
jørgens 30-09-2013 03617. okt. 13
L1170486
 

Relaterede billeder:

Wesselsgade

Wesselsgade 3

Wesselsgade

WESSELSGADEKARREEN – GÅRDANLÆG
DEN SORTE FIRKANT NØRREBRO I KØBENHAVN

Den tættes bebyggede karré på Indre Nørrebro, snævre mørke baggårde i flere lag. Småhåndværk, boliger, institutioner, en mangfoldighed af liv og mennesker, men lys, luft og plads til fri udfoldelse var der ikke meget af.

Man gik hårdt til værks ved de første store saneringer, side- bag- og mellemhuse blev dozet væk. Et stort frirum opstod, men lignede i første omgang Berlin efter 2. Verdenskrig. Men et frirum med masser af muligheder for vækst, leg og ophold. Beboerne, dem der blev tilbage, var glade og spændte, beboermøderne var fyldt med nysgerrighed og lyst til at lære hinanden at kende på tværs af gaderne. Wesselsgade og Blågårdsgade, Baggesensgade og Korsgade blev genboere og fælles ”havebrugere”.

Nu ligger her et frirum med store træer, buske, stier, legearealer ….. et rekreationssted midt imellem boligerne.
Tiden og menneskerne har formet og udviklet området, og som alle haveanlæg er det under stadig forandring.

Bygherre Københavns kommune
Forretningsfører Det københavnske Saneringsselskab
Rådgiver Lone van Deurs . landskabsarkitekt’
Anlægsgartner Frode Westh

Anlagt 1985

Relaterede billeder: