Ledreborg Allé

2013-05-12 16.47.05

2013-05-12 16.53.03

LEDREBORG ALLE

Det tog tid at beslutte sig.
Det tog tid at få fældet.
Det tog tid at plante.
Det tog tid at vokse.

Nu står den der lindealléen og ligner en rigtig alle med taktfast rytme og høje lige stammer.
Soldater på geled, rettet ind efter barokkens retningslinier. En forbindelse mellem fortid magt,
nutids fællesskab og mon ikke den også står der et langt stykke tid ind i fremtiden ?

Lindetræer forventes at blive 250 år gamle. Disse er kun 20 år gamle.

Stjernen mod øst er omsider blevet befriet for sin underplantning og træerne kan nu tydeligere fortælle den historie,
der blev lagt i formen. Inderst en cirkelbeplantning ganske som afslutningen mod vest, hvor alléen slutter i en cirkel
omkring Holsteinfamiliens gravplads. Men modsat vest cirkelen stråler fra øst cirkelens centrum, (som er markeret i asfalten), radier ud i alle retninger. Lange linier af lindetræer plantede med større og større afstand jo længere de er fra centrum., Formen symboliserer det moderne fællesskab, som peger fra centrum og mod ”hele Verden”.

Ledreborg Allé genplantet 1980´erne
Bygherrer: Lejre kommune og Roskilde kommune
Rådgiver: Lone van Deurs . landskabsarkitekt i samarbejde med
Lensgreve Knud Holstein og Fonden for Træer & Miljø
Gartner: Sven Bech A/S

Relaterede billeder: